Räkna ut ditt BMI med vårt test

Väger du mer än du behöver eller borde du väga mer? Räkna ut både ditt nuvarande BMI och din idealvikt i vårt test och få vägledning i hur du kan må bättre.

Det finns många sätt att ta reda på hur mycket du borde väga men body mass index är det som oftast används. Resultatet visar om du är överviktig, normalviktig eller underviktig och är en bra vägledning om du kan må bättre genom att förändra något i ditt liv.

Vi räknar också ut ditt BMI prime som berättar hur nära du ligger din mest hälsosamma vikt.

Börja med att använda vår BMI räknare

Välj först kön till vänster och ange din längt och vikt. Kom ihåg ditt BMI-värde. Välj sedan hur du skulle vilja se ut >

Såhär gör vi bmi uträkningen

Vi tar din längd och gångrar den med sig själv. Sedan delar vi din vikt med det talet. (Formeln är t.ex 60kg/1.70cm*1.70cm = bmi-värde på 20.8)

Mer om BMI

När din vikt går upp eller ned förändras också ditt bmi-värde och du kan hamna i en av fyra kategorier: underviktig, normalviktig, överviktig och mycket överviktig. För den som kämpar med undervikt kan det kännas lite märkligt att underviktiga bara har en kategori medan överviktiga har två. För den har svårt att gå upp i vikt kan det vara ett lika stort problem som för den som önskar gå ned i vikt.

Tänk på att värdet du får inte är något facit som passar alla. Du kan ha mycket muskler, som väger mer än fett, eller en kraftig benstomme och ändå klassas som överviktig. Värdet tar bara hänsyn till längd och vikt. Testet är också gjort för vuxna och kan ge fel värden för tonåringar eller äldre. Se ditt värde som en riktlinje och inte en sanning. Därför är det också viktigt att räkna ut kroppsfett och midjemått.

Undervikt räknas som ett värde under 18.5. Normalvikt för vuxna är body mass index mellan 18.5 och 24.9. Överviktig är du med ett värde mellan 25 och 29.9 och mycket överviktig över 30.

BMI för kvinnor och män

BMI-tabell för kvinnor
För kvinnor Värde
< 18.50 Du är underviktig
18.50 - 24.9 Du är normalviktig
25 - 29.9 Du är överviktig
> 25 Du är mycket överviktig
BMI-tabell för män
För män Värde
< 18.50 Du är underviktig
18.50 - 24.9 Du är normalviktig
25 - 29.9 Du är överviktig
> 25 Du är mycket överviktig